کلاچهاى الکترومغناطیسى

کلاچهاى الکترومغناطیسى

کلاچ ها دارای انواع مختلفى هستند که تاکنون تعدادى از آن ها را مورد بررسى قرار داده ایم. این شماره به کلاچ هاى الکترومغناطیسى اختصاص دارد که دارای ساختمانی متفاوت با دیگر کلاچ ها هستند. در ادامه به توضیح پیرامون این نوع خاص از کلاچ ها خواهیم پرداخت.امیدواریم که بتوانیم با ارایه این صفحه گامی هرچند کوتاه در مسیر آموزش فنی برداریم.

این کلاچ ها به شکل هاى تک صفحه اى و استوانه هاى تو در تو ساخته می شوند که برحسب نیاز و نوع طرح یکى از استوانه ها محرک و دیگرى متحرک است. عامل اصلى عمل قطع و وصل حرکت ، انرژى حاصل از الکترومغناطیسى است. این کلاچ ها سریع قطع و وصل مى شوند و از نظر ابعادى نسبتا کوچک هستند. اگرچه گران قیمت هستند ولى در سیستم هاى کنترل اتوماتیک ، ماشین هاى افزار و مخصوصا در دستگاه هاى CNC و NC مصرف زیادى دارند. در این کلاچ ها براى فشاردادن صفحات به یکدیگر در مدل تک صفحه اى و اتصال دو استوانه در مدل استوانه هاى تو در تو از نیروى الکترومغناطیس استفاده مى شود. این مکانیزم کلاچ دائما به جریان برق احتیاج دارد. همچنین به دلیل جریان برق مداوم احتیاج به یک سیستم خنک کننده نیز است. کلاچ های الکترومغناطیسی، مکانیزمی است برای اتصال دو محور با درگیری غیر دائم به یکدیگر و انتقال حرکت دورانی که با استفاده از عملگرهای الکترومغناطیس درگیر وآزاد می شوند.

کلاچ الکترومغناطیسی ،مناسب ترین روش برای کنترل ارتباط مکانیکی از راه دور است چون بدون احتیاج به درگیری اولیه می توان عملکرد آن را از راه دور کنترل کرد.دراین طرح از کلاچ ها احتمال ایجاد دمای بالا درمحل درگیری افزایش می یابد. درنتیجه ماکزیمم دمای کاری کلاچ به وسیله نرخ دمای پوشش محافظ الکترومگنت محدود می شود که این نیز یک محدودیت بزرگ در به کار گیری این کلاچ ها بوده و می تواند عامل بازدارنده ای دربه کارگیری آن ها باشد. اشکال دوم وارد بر این کلاچ ها هزینه بالای طراحی آن هاست.

کلاچ های الکترومغناطیسی به صورت الکتریکی عمل کرده اما به صورت مکانیکی گشتاور را منتقل می کنند.

این روشی است که سابقا طراحان به ترمزها و کلاچ های الکترومغناطیسی واگذار می کردند.

قریب به 60 سال از زمانى که این کلاچ ها به صورت عمده مورد استفاده قرار گرفت مى گذرد. انواع مختلفی از تجهیزات و کلاچ ها به صورت روز افزون طراحى و ساخته شده اند ولى هنوز سیستم آن به صورت اولیه باقى مانده است.

ساختمان کلاچ

تصور کنید که پوسته سیم پیچ همانند یک آهن رباى نعلى شکل است که داراى قطب Sو N است .اگر تکه اى فلز آهنی به دو سر آن وصل باشد، یک مدار مغناطیسى تولید مى شود .در کلاچ وقتى جریان برقرار مى شود میدان مغناطیسى در سیم پیچ به وجود مى آید .این میدان مغناطیسى بر شکاف هوایى که بین عضو متحرک و محرک کلاچ وجود دارد غلبه مى کند. این جاذبه مغناطیسى شفت آرمیچر را به نقطه تماس آن با صفحه روتور مى رساند. تماس اصطکاکى که توسط نیروى میدان مغناطیسى کنترل مى شود دلیل حرکت یا توقف عضو متحرک است. تقریبا تمام گشتاور حاصل از نیروى مغناطیسی متناسب است با ضریب حساسیت بین فولاد آرمیچر و فولاد روتور. دربسیارى از کلاچ هاى صنعتى در بین قطب ها ازموادى خاص استفاده مى شود.این مواد اساسا براى کمک به کاهش میزان سایش استفاده شده. همچنین می توان مواد مختلف دیگرى نیز براى تغییر گشتاور در کاربردهاى خاص مورد استفاده قرار داد؛ به عنوان مثال اگر کلاچ زمان زیادى را براى رسیدن به سرعت ماکزیمم لازم داشته باشد مى توان از موادی با ضریب اصطکاک پایین استفاده کرد.

در واقع باید درون کلاچ خطوط شار مغناطیسى داخل روتور بوده و در حین حرکت آرمیچر را جذب و فشرده سازد. در بیشتر تجهیزات صنعتى براى درگیری کامل ازکلاچ هایی با دومیدان مغناطیسی استفاده مى کنند که single- flux-twe pole-clutch نامیده مى شود. کلاچ هاى مغناطیسى مخصوص مى توانند از روتورهایى با دو یا سه جزء تولید میدان مغناطیسی استفاده کنند.

به واسطه داشتن قطب هاى بیشتر میزان گشتاور انتقالی کلاچ نیز افزایش مى یابد.در تئورى، کلاچ مى تواند دو مجموعه آهن ربا در یک قطر داشته باشد ولی درعمل این امر ممکن نیست .بنابراین نقاط تماس باید در قطرهاى کوچک باشند . پل ارتباطی بین شارهاى سرگردان سبب تلف شدن فلوی مغناطیسى موجود می شود ولى با استفاده از طرح های بهینه حدود 30 تا 50 درصد براى فلوى دوگانه و 40 تا 90 درصد براى سه گانه افزایش شار مغناطیسی ایجاد مى شود.این نکته مى تواند در کاربردهایى که اندازه و وزن فاکتور مهمى هستند قابل توجه باشد، چون مهندس single flux طراح مى تواند از کلاچ کوچک تر به جاى استفاده کند.

ساختمان و ساختار سیم پیچ براى کلاچ ها خیلى شبیه هم هستند.سیم پیچ از فولاد پرکربن که داراى خواص مغناطیسى قوى است ساخته مى شود. مس و برخى اوقات آلومینیوم براى تولید سیم پیچی استفاده شده که با قرقره یا چسب اپوکسی روی پوسته نگه داشته می شود. مواد اصطکاکی روی قطب های داخلی،خارجی و سیم پیچ قرار گرفته است. ساختار اولیه کلاچ ها شبیه هم هستند صرف نظر ازاین که مواد اصطکاکی بین قطب ها در سیم پیچ وجود ندارد.این نوع کلاچ در بسیارى تجهیزات متحرک از قبیل خودروها و ادوات کشاورزى استفاده شده اندو فاقد صفحات اصطکاکی هستند که به علت امکان جایگزینی با کلاچ های دیگر و همچنین هزینه بالاى تولید نسبت به دیگر کلاچ ها با کاهش تقاضا روبه رو شده اند. همچنین بیشتر کلاچ هاى متحرک بدون حفاظ روى دستگاه قرار گرفته اند که ممکن است باعث جذب رطوبت شده و دفرمه شوند.

اصول عملکرد

یک کلاچ از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است:

1-سیم پیچ تولید میدان مغناطیسى

2-روتور

3-آرمیچر

4-توپى Electromagnetic clutch (HUB)

وقتى که جریان برقرار می شود یک فلوی مغناطیسی ساکن ایجاد شده و به داخل روتور انتقال مى یابد (روتور به قسمتى وصل شده که همیشه در حال حرکت است)این فلوآرمیچر را جذب کرده و باعث اتصال آن به روتور مى شود.لغزش بین صفحه روتور و آرمیچر تا جایى ادامه پیدا مى کندکه سرعت خروجى و ورودى یکسان شود. کل زمان تلف شده برای این فرایند بین یک تا دو دهم ثانیه است.این کلاچ ها از یک سطح حساس براى ایجاد ارتباط بین اجزای داخلى و خارجى استفاده مى کنند. کاربرد این نوع کلاچ ها در ماشین کپى و نوار نقاله بیشتر از نوع کلاچ هاى الکترو مکانیک هستند.از دیگر کاربردهاى آن مى توان به ماشین هاى بسته بندى، ماشین هاى چاپ، ماشین هاى فراورده هاى غذایى،کمپرسور کولر خودروها و کارخانه هاى دارای خط اتوماتیک اشاره کرد. وقتى نیاز است کلاچ عمل کند ولتاژ براى سیم پیچ ارسال شده و باعث ایجاد میدان الکترو مغناطیس مى شود. خطوط قوای مغناطیسى ایجاد شده به شکاف هوایى که بین روتور و میدان وجود دارد انتقال داده مى شود. در این حالت روتور خاصیت مغناطیسى پیدا کرده آرمیچر را مى کشد.آرمیچر کشیده شده بر خلاف جهت روتور است و نیروى اصطکاک براى وصل شدن استفاده شده است.در زمان نسبتا کوتاهى بار الکتریکى براى افزایش قدرت جذب و انتقال گشتاور افزایش پیدا کرده، در نتیجه آرمیچر و هاب خروجى کلاچ فعال مى شود.

وقتى ارسال ولتاژ متوقف می شود،اتصال آرمیچر و روتور قطع می گردد. در بیشتر طراحى ها فنرها آرمیچر را از سطح روتور جدا مى کنند و وقتى که نیرو افزایش پیدا مى کند یک شکاف هوایى کوچک به وجود مى آید.سیکل کاری توسط وارد شدن ولتاژ به داخل سیم پیچ و خارج شدن ازآن کامل می شود. در این مکانیزم ها مقدار لغزش صفر بوده و درنتیجه راندمان انتقال گشتاور صددرصد است.

قانون دست راست

هر گاه ذره بارداری در یک میدان مغناطیسی حرکت کند طوری که خطوط میدان توسط بار قطع شود بر ذره های باردار نیرو وارد می شود و بارالکتریکی از مسیر خود منحرف می شود به طوری که راستای نیرو و راستای میدان و راستای حرکت هر سه بر هم عمودند که برای تعیین جهت نیرو از قاعده دست راست برای بار مثبت به این صورت انجام می دهیم، قانون دست راست، اگر چهارانگشت دست راست دو جهت حرکت و بسته شدن آن ها در جهت میدان باشد انگشت شست جهت نیرو را نشان می دهد. میدان مغناطیسى کلاچ معمولا متناسب با ولتاژ جاری شده بوده و گشتاور منتقل شده توسط کلاچ نیز به اندازه ولتاژ و شدت جریان به کار رفته است.اگر ولتاژ ارسالی به سیم پیچ کلاچ 90،48 یا 24 ولت باشد، به ترتیب گشتاورهاى متناسب با خود را ایجاد مى کنند. به هر حال اگر 90 ولت اختلاف پتانسیل بین دوسر سیم پیچ کلاچ وجود داشته باشد و کلاچ 50 درصدآن را به کار ببرد گشتاور خروجى آن نصف گشتاور نامی خواهد بود. این به خاطر رابطه خطى است که بین گشتاور و ولتاژ الکتریکى وجود دارد. جریان ایده آل براى بیشترین گشتاور جریان مستقیم است. اگر جریان به صورت متناوب باشد میدان مغناطیسى ضعیف شده و مقاومت سیم پیچ بالا مى رود. به طور کلی دما نیز گشتاور را تحت تاثیر قرار می دهد. به طوری که به ازای هر 20 درجه تغییر دمایی حدودا هشت درصد گشتاور تغییر می کند. اگر دما درمحدوده نرمال باشد مى توان از نوسانات جلوگیرى کرد. مثلا وقتى درجه حرارت کاهش مى یابد با بزرگ تر کردن سایز کلاچ مى توان این تنزل درجه را جبران کردو این نکته نیز مهم است که این امر از تامین جریان مستقیم ارزان تر است. در حقیقت دو وضعیت براى بررسی در کلاچ الکترو مغناطیسى وجود دارد. اول مدت زمانی است که طول مى کشد نیروى مغناطیسى سیم پیچ به اندازه کافى افزایش یافته تا آرمیچر را جذب کند.

برای انجام این مهم دوعامل موثر است:

1- مقدار جریانى که در سیم پیچ جریان پیدا کرده تا قدرت میدان مغناطیسى را تولید کند.2-اختلاف فاصله هوایى است که بین روتور و آرمیچر در یک کلاچ نو و کهنه وجود دارد. در سرعت های بالا فلوى مغناطیسى در هوا نقصان پیدا مى کند. براى حل این نقصان درکاربردهایی با سرعت دورانی بالا، متحرک یا آزاد بودن ارمیچر مى تواند راه حل مناسبی باشد. چیزى که مهم است این نکته است که زمان واکنش نسبت به زما نى که هیج شکاف هوایى وجود ندارد پایین تراست. شکاف هوایى از این جهت حائز اهمیت است که رابطه خاصى با طراحى آرمیچر دارد چون مى توان با تغییر ضخامت فاصله هوایى زمان درگیرى را تغییر داد. در کاربردهاى با سرعت دورانی بالا که دقت عمل مهم است حتى اختلاف 10 تا 15 میلى ثانیه در زمان درگیری مى تواند باعث تغییردر نوع ماده به کار رفته در مکانیزم کلاچ باشد. در کاربردهاى معمولى هم این نکته حائز اهمیت است چون هر ماشین جدیدى که زمان عکس العمل دقیقى براى خود دارد در صورتى که این زمان دچار اختلال شود نشان دهنده این نکته است که دستگاه رفته رفته فرسوده مى شود.

2- عامل دیگر زمان واکنش بیرونى کلاچ بوده که از سیم پیچ مغناطیسى و یا شکاف هوایى با اهمیت تر است. این خاصیت دراصل عکس العمل لازم کلاچ در زمان توقف و شتاب گیری است.در واقع این همان چیزى است که مشترى به آن علاقه مند است.

صیقل کارى

صیقل کارى فضایی را در دستگاه اشغال نمى کند ولی اهمیت آن در دستگاه ها بسیار زیاد است و در واقع صافی سطحی است که براى بهتر چسبیدن و جفت شدن سطوح به هم استفاده مى شود. این مرحله بخشی از فرآیند ساخت کلاچ است که براى از بین بردن برجستگى هاى اولیه که در بیشتر سطوح تماس بین دو جزء وجود دارد، انجام می شود. برای این که یک کلاچ بتواند بیشترین گشتاور انتقالی را داشته باشد باید صیقل کارى شود. این الزام در تمام کاربردهاى کلاچ لزومی ندارد. به صورت ساده اگر در کاربردهایی گشتاور پایین لازم باشد-گشتاور ابتدایى ترمز و کلاچ- نیازى به صیقل کارى نیست.وقتى آرمیچر ، روتور و صفحات ترمزی تولید می شوند، سطوح آن ها تا حد ممکن صیقل داه می شوند. به طوری که وقتى آن ها را زیر میکروسکوپ مشاهده کنیم مشخص می شود که سطوح آن ها داراى پستى و بلندى هاى بسیارى است. در یک کلاچ نو که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته مقدار زیادى برجستگى در روى دو سطح وجود دارد که این بدین معناست که سطح تماس مى تواند به صورت قابل ملاحظه اى کاسته شود.

در کلاچ یک یاتاقان تعبیه شده که در محل اتصال آرمیچر به روتور قرار دارد. دو قسمت از کلاچ یا ترمز که جدا کننده آرمیچر از روتور هستند باید تحت صیقل کارى دقیق قرارگیرند تا دو قطعه بتوانند دقیقا بر روی یکدیگر قرار گرفته و بالانس شوند تا کلاچ بتواند بار دیگر بالاترین گشتاور را منتقل کند.

گشتاور

در پاراگراف قبل درباره تاثیر صافی سطح بر گشتاورانتقالی توضیح داده شد ولى عوامل دیگرى نیز وجود دارند که در این مهم تاثیر گذارند. مهم ترین این عوامل ولتاژ است. قبلا توضیح داده شد که چرا پایدارى ولتاژ و شدت جریان در انتقال گشتاور کامل کلاچ مهم است.وقتى گشتاور مورد بررسى قرار مى گیرد این سوال مطرح شده که آیا استفاده دینامیکى کلاچ بیشتر مورد نظراست یا استاتیکی؟

براى مثال اگر کارکرد ماشین در دورهای نسبتا rpm50-5 باشد حداقل وابستگى را با گشتاور پایین در دینامیکى دارد و زمانى که ماشین بادور rpm3000 حرکت است گشتاور استاتیکى کلاچ به کمترین حد ممکن خود مى رسد. بیشتر سازنده ها منحنى گشتاور را منتشر مى کنند تا رابطه بین گشتاور دینامیکى و استاتیکى را در کلاچ مشخص کنند. معمولا همه تولید کننده ها میزان گشتاور استاتیکى را براى کلاچ و ترمزدر این فهرست قرار مى دهند. بنابراین زمانى که سعى بر تعیین میزان واکنش مخصوص کلاچ است نرخ گشتاور دینامیکى نیاز است.در بسیارى موارد این امر کمتر مورد توجه قرار مى گیرد که مقدار آن مى تواند کمتر از نصف گشتاور استاتیکى باشد.

Backlash (پس زدن)

دربرخی از کاربرد ها نیاز است که لقی بین اجزای تشکیل دهنده با دقت بالا انتخاب شود و اتصالات جذب کامل باشند. در این کاربردها حتی یک درجه چرخش نسبی بین اجزاء درهنگام درگیری کلاچ می تواند مشکل ساز باشد. این حقیقتی است که در تعداد زیادی از اتصالات رباتی وجود دارد. در بعضی مواقع مهندسان طراح کلاچ هایی با مقدار “پس زنی” صفر طراحی می کنند اما بازهم امکان بروز یک چرخش نسبی کم بین توپی یا روتور در شفت وجود دارد.

اگرچه دراغلب کاربردها نیازی به پس زنی صفر نیست ولی برای رفع این نقیصه می توان از آلیاژهای منیزیم دار درساخت سطوح تماس استفاده کرد.تعدادی از این اتصالات به صورت استاندارد در بین آرمیچر و توپی دارای یک نوار باریک به صورت زبانه هستند که تاثیر زیادی درجلوگیری از پس زدن دارد و یا درطرح دیگر توپی به فرم مربعی شکل طراحی می شود. نوار زبانه شکل بهترین حالت را برای جلوگیری از پس زدن اولیه ایجاد می کند.

علت ایجاد لایه چربی و کثیفی بر روی شیشه خودرو چیست؟
کلاچ های اصطکاکی

نظرها (60)

 1. آواتار Keerwax
  Keerwax

  priligy review members Medication for depression, or classified as an MAO inhibitor such as phenelzine Nardil A sleep aid, such as trazodone Oleptro ER

 2. آواتار ownergo
  ownergo

  The good news is that if you have erectile dysfunction ED , getting a prescription for Viagra or similar medication isn t as difficult, or as jarring, as you might think buy cialis There was a significantly greater change in mean sexual life quality in the tadalafil-treated men relative to controls 39 vs 12, respectively and in female partners of treated men relative to partners of controls 32 vs 5, respectively

 3. آواتار Envepay
  Envepay

  In addition, other fertility drugs used in most regimens of assisted reproductive technologies, such as in vitro fertilisation IVF , include progestogens to support the luteal phase of the menstrual cycle Genc 2011. where can i get fertomid The purpose of our online Alpha Pharma store is to resell high-quality anabolic steroids at a reasonable price.

 4. آواتار UserAcews
  UserAcews

  When asked what he would tell his fans, Bonds responded, Tell them I love them. nolvadex Su HW, Yi YC, Wei TY, Chang TC, Cheng CM.

 5. آواتار biofith
  biofith

  doxycycline monohydrate 100mg buy now An open- label, randomized trial conducted from October 1994 through August 1997 compared oral doxycyline alone with the 4- drug regimen 6, and a trial conducted from August 1997 through July 1998 compared oral ciprofloxacin plus azithromycin with the 3- drug regimen 7.

 6. آواتار En iyi Travesti Boşalma Sahne Derlemesi 2018 HD+
  En iyi Travesti Boşalma Sahne Derlemesi 2018 HD+

  Türkçe altyazili porno anne. HD 8 minutos. Anne porno Türkçe altyazılı.
  HD 2h 15 minutos. Herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerde ve ücretsiz olarak
  bağlamanızı sağlayan herhangi bir cihazdan 海外 av ücretsiz seks videoları ve.

 7. آواتار Alexis Fawx Mom Porn Videos✊ ️
  Alexis Fawx Mom Porn Videos✊ ️

  Temizlik Ürünleri Sıvı Sabun; Deterjan; Cam Temizleyici; Genel Temizlik; anasayfa;
  hakkımızda; ürünlerimiz; hizmetler; fabrikamız.

 8. آواتار Wrifida
  Wrifida

  lasix im Hirsutism means the growth of excessive male pattern hair in women after puberty

 9. آواتار videolar etiketlendi busty-asyalı
  videolar etiketlendi busty-asyalı

  Download free Kissing HD Natural young lesbian girls French kiss deeply and
  with love xxx mobile porn or watch mobile
  porn right on your Smartphone, iPhone, Android, Nokia, BlackBerry, Windows.
  Download Kissing Hd Natural Young Lesbian Girls
  French Kiss Deeply And With Love Porn Videos in Mp4/3GP Format.
  Preview 1. Preview 2. Preview 3.

 10. آواتار mobil bedava porana indir Pornosu izle
  mobil bedava porana indir Pornosu izle

  In “Rectal Workout #2,” Mike puts his anal expertise to good use,
  prepping slutty starlets for intense, butt-blasting action with
  a variety of hole-stretching apparatuses. Sexy brunette slut Kacie Castle
  shows off her plugged sphincter in a scorching anal affair with the director;
  she quivers, gushing girl squirt in orgasmic bliss as he.

 11. آواتار Gulsen Bubikoglu free sex videos on
  Gulsen Bubikoglu free sex videos on

  Öğrenci Escort Andaç olarak Hizmetinizdeyim!Kırşehir Mucur
  Escort olarak Bakimli ve Guzelim! O zaman arkana yaslan ve ilanımı sonuna
  kadar okumaya devam et. Çünkü hayallerindeki cinsel birliktelik ve partner şu an karşında
  duruyor olabilir. 21 yaşında genç zenci hayalleri
  olan bir kızım. Doğrusu çok ilginç bir hayat.

 12. آواتار nescica
  nescica

  stromectol comprar The RNA pellet was detected after removing supernatant, then washed with 1 mL of 75 ethanol, centrifuged at 7500 g for 5 min at 4 C

 13. آواتار SoigeSuef
  SoigeSuef

  clomid for men side effects Higher Mortality Rates Seen in Whites with HIV HCV Infection Patients infected with hepatitis C virus HCV and HIV had worse rates of liver disease and mortality than patients with HIV or HCV alone, particularly among white patients

 14. آواتار Addibly
  Addibly

  8 percent of 62 died within a month of the operation than those who had used a heart lung pump 15 stromectol lice

 15. آواتار bentyl 20 mg/12 5mg
  bentyl 20 mg/12 5mg

  The recommended initial dose is 20 mg four times a day.

  After one week treatment with the initial dose, the dose may be increased to 40 mg four times
  a day unless side effects limit dosage escalation. If efficacy is not achieved within 2 weeks or side effects require doses below 80 mg
  per day, the drug should be discontinued.

 16. آواتار Sagoday
  Sagoday

  lasix price It is precisely children from deprived backgrounds who need a later start to quasi formal learning, because they have not yet had the opportunity to develop the kinds of physical, social and emotional competencies that are an essential prerequisite for formal learning to be effective

 17. آواتار Latin gay porn videos
  Latin gay porn videos

  Islak Vajina Kızım Sadece Sarışın, Kız Kardeş, Tabu kategorisinden Bana Yeterli aile pornosu alamıyorum.
  Keyfini çıkarın tabu porno video My Wet Vagina Sis Only Can Get Enough Of Me!

 18. آواتار VuhInanda
  VuhInanda

  5 of this selected group of 200 patients achieved a personal cure from breast cancer, the authors stated naltrexone online The research approach was intervention co development

 19. آواتار Dabavaips
  Dabavaips

  The mechanically activated currents were classified according to the inactivation kinetics obtained by fitting the current decay to a single exponential curve C1 C2 exp t t0 T in rapidly adapting RA, tau priligy amazon canada

 20. آواتار roaxyMare
  roaxyMare

  Many of the birth defects described in the CDC clomiphene birth defect study are life- threatening and may require surgical correction buy lasix canada

 21. آواتار dulaparma
  dulaparma

  Together with its active metabolites, HTyr is likely to be a major candidate for the noticed biological activity of OOPs on human colon adenocarcinoma cells 45, 46 buy cialis online without prescription 2000, Oncogene 19 3220 4

 22. آواتار çin adult xxx pornosu
  çin adult xxx pornosu

  Günümüzde 60 farklı ülkede 422 milyon kişi tarafından konuşulan Arapça için Arapça çeviri hizmeti talepleri her geçen gün artmaktadır.
  Çeviri, kaynak dil ve hedef dil arasında yapılan sözlü ya da yazılı aktarımdır.
  Ancak bu aktarım sadece dil aktarımı değil, aynı zamanda bir
  kültür aktarımıdır. Kelimelerin.

 23. آواتار kocasını aldatanlar porno
  kocasını aldatanlar porno

  Porne ibiraci preto sexo travesti de portugal a garota adolescente.

  sexdating La Pintada Full article world squid fisheries.
  Accio bizantino. Tracy crain counseling therapy. local dating in millis us hookup websites Monclova adult indursty dating sites revenue
  Abolition in the atlantic world. click to read Girls for sex in pernambuco.

 24. آواتار driepsy
  driepsy

  com 20 E2 AD 90 20Viagra 27nn 20Zararlar 20Uzman 20Tv 20 20Nome 20Generico 20Viagra viagra nn zararlar uzman tv When I was a foreign correspondent, I used to have a simple checklist for trips abroad kamagra 100 gel oral

 25. آواتار emacragma
  emacragma

  To report SUSPECTED ADVERSE REACTIONS, contact West Ward Pharmaceuticals at 1 877 233 2001 or the FDA at 1 800 FDA 1088 or www stromectol where to buy Samantha, USA 2022 04 24 01 42 00

 26. آواتار ownerse
  ownerse

  During this process, the provider helps athletes to clarify conflict among their values, motives, interest, and behaviors buy generic cialis

 27. آواتار Veniown
  Veniown

  azithromycin coronavirus A recent report showed that rs1381289 C T genotype in the 3 BCL11B locus inversely correlates with BCL11B mRNA expression in aortic rings from transplant donors, 21 despite the authors not detecting any BCL11B protein expression in the same aortic rings

 28. آواتار twisunk
  twisunk

  The flare typically subsides within 4 6 weeks lasix Hungary The skeletal system is severely impacted in the majority of RTS patients

 29. آواتار Rultive
  Rultive

  Since chloraseptic and high blood pressure he has reached the realm of the Demon Race, Zhao Ling really wants to explore the truth, but the Demon King of the Demon Race is very powerful buy azitromyicin

 30. آواتار Affiliate Marketing
  Affiliate Marketing

  What’s up Dear, are you actually visiting this
  site on a regular basis, if so afterward you will without doubt
  obtain pleasant experience.

 31. آواتار Как вернуть интерес к жизни в любом возрасте
  Как вернуть интерес к жизни в любом возрасте

  Одним из показателей сопротивления при психоанализе является то,
  что человек пытается тщательным образом подготовиться
  к сеансу. Даже сделать соответствующие
  записи. Что лишает возможности психоаналитика делать заключения из непроизвольного
  рассказа пациента, на основе случайных оговорок, временной путаницы.
  Следует предупредить пациента
  и о том, чтобы во время курса лечения он не пересказывал
  происходящее на сеансах кому-то
  из знакомых, потому что, выговариваясь,
  он исчерпывает материал, полезный для анализа.
  Как вернуть интерес к жизни в любом возрасте

 32. آواتار Cypeerobe
  Cypeerobe

  Almost all patients with LDLT showed massive ascites can i buy priligy in mexico Localized Surgery and either external radiation or implanted radioactive pellets nearly equal in efficacy 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط

Navigation

My Cart

Close
Viewed

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

اطلاعات شخصی شما برای پردازش سفارش شما استفاده می‌شود، و پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، و برای اهداف دیگری که در privacy policy توضیح داده شده است.

Resend OTP (00:180)

Already got an account?

Quickview

Close

Categories