آشنایی با موتور های شش زمانه

آشنایی با موتور های شش زمانه

مقدمه: عملیات سیکل های مختلف بیشتر موتورهای احتراق داخلی فعلی، دارای یک طرح رایج است به این صورت که انفجار در یک سیلندر پس از تراکم انجام می شود. نتیجه ان است که انبساط گاز مستقیما روی پیستون اثر گذاشته (کار انجام می دهد) و میل لنگ را 180 درجه بچرخاند. با توجه به طراحی فنی و مکانیکی، موتور شش زمانه همانند موتورهای احتراق داخلی می باشد. اگر چه سیکل ترمودینامیکی و یک سر سیلندر اصلاح شده همراه دو اتاق اضافی ان را به کلی متمایز می کند. یک محفظه ی احتراق و یک محفظه ی تراکم( گرمکن هوا) هر دو از سیلندر جدا هستند. احتراق درون سیلندر رخ نمی دهد اما در محفظه ی احتراق کمکی هم فوری روی پیستون اثر نمی گذارد و زمان ان از 180 درجه ی چرخش میل لنگ، در زمان انفجار(کار) جدا می باشد. محفظه ی احتراق به طور کلی توسط محفظه ی گرمکن احاطه شده است. با تبادل گرما از طریق دیواره های محفظه ی احتراق که با محفظه ی گرمکن در ارتباط است، فشار محفظه ی گرمکن افزایش می یابد و قدرت مکملی برای کار تولید می شود.

مزایای موتور شش زمانه: · رسیدن به راندمان حرارتی % 50 (%30برای موتورهای احتراق داخلی فعلی) · کاهش مصرف سوخت با بیش از %40 · کاهش الودگی حرارتی، صوتی، شیمیایی · دو کورس مفید کار در طی شش کورس · پاشش مستقیم و بهینه ی سوخت احتراق در هر سرعتی از خودرو · سوخت چند گانه در خودروهای با موتور شش زمانه شاهد کاهش چشمگیر مصرف سوخت و انتشار الودگی خواهیم بود. طراحی و عملکرد موتور های شش زمانه: در سیکل شش زمانه، دو محفظه ی اضافی اجازه می دهند هشت فرایند که نتایج یک سیکل کامل است همزمان عمل کنند یعنی در یک لحظه دو فرایند همزمان رخ میدهد : دو سیکل چهار فرایندی برای هر کدام از سیکل ها،یک سیکل احتراق داخلی و یک سیکل احتراق خارجی. نمودار پیوستگی هشت فرایند را در سیکل شش زمانه نشان می دهد. اولین سیکل چهار فرایندی احتراق خارجی: فرایند1 :مکش هوای خالص درون سیلندر(فرایند دینامیکی) فرایند 2: تراکم هوای خالص در محفظه ی گرمکن(فرایند دینامیکی) فرایند3 : نگه داشتن فشار هوای خالص در محفظه ی بسته جایی که بیشترین تبادل گرما با دیواره های محفظه ی احتراق رخ می دهد(فرایند استاتیک چون مستقیما روی میل لنگ اثر نمی گذارد.) دمای هوا بالا می رود. فرایند4 : انبساط هوای فوق داغ درون سیلندر، که کار انجام می دهد.(فرایند دینامیک). طی این سیکل چهار فرایندی، هوای خالص هرگز در تماس مستقیم با سوخت و شمع نمی باشد. دومین سیکل چهار فرایندی که احتراق داخلی می باشد. فرایند5: تراکم مجدد هوای خالص گرم درون محفظه ی احتراق(فرایند دینامیک) فرایند6 : تزریق سوخت و احتراق در محفظه ی احتراق، بدون تاثیر مستقیم روی میل لنگ (فرایند استاتیک) فرایند7 : گازهای احتراق منبسط می شوند و کار انجام می شود. (فرایند دینامیک) فرایند8: تخلیه گازهای احتراق (فرایند دینامیک) در طی این چهار فرایند، هوا مستقیما با منبع گرما (سوخت) تماس دارد. سر سیلندر دو محفظه و چهار سوپاپ که دو تای ان متداول هستند،(برای مکش و تخلیه). دو سوپاپ دیگر از مواد پایدار حرارت دادن مخصوص کارسنگین ساخته شده. سوپاپها در طی مرحله احتراق و گرم کردن هوا می توانند تحت فشار محفظه ها باز شوند. روی هر دو سوپاپ یک پیستون نصب شده که فشار روی سوپاپ ها را خنثی میکند.در سیکل شش زمانه، سرعت میل بادامک یک سوم میل لنگ است. دیواره های محفظه ی احتراق هنگامی که موتور روشن است، سوزان هستند. محفظه ی گرم کن هوا، محفظه ی احتراق را احاطه کرده است. ضخامت کم دیواره اجازه تبادل حرارت با محفظه ی گرم کن را می دهد. محفظه ی گرم کن هوا از سر سیلندر عایق شده برای اینکه اتلاف حرارتی کاهش یابد.(برای معرفی ساده تر موتور، جز ئیات طرح توضیح داده نشده است.) تمام گرمای محفظه ی احتراق به محفظه ی گرمکن منتقل می شود. کار به دو مرحله تقسیم می شود، که نتیجه ی ان فشار کمتر روی پیستون و نرمی بهتر عملکرد میشود. زمانی که محفظه ی احتراق از سیلندر توسط سوپاپ ها عایق شده، قطعات محرک خصوصا پیستون نسبت به تنشهای ناشی از دما و فشار بسیار بالا در خطر نیست. انها همچنین از خودسوزی که در مخلوط سوخت و هوا در موتورهای دیزل یا گازی متداول مشاهده می شود جلوگیری می کند. نسبت تراکم محفظه ی احتراق و گرم کن متفاوت می باشد. نسبت تراکم محفظه ی گرم کن بیشتر است که روی مرحله احتراق خارجی فعالیت می کند و منحصرا توسط هوای خالص پشتیبانی می شود. نسبت تراکم محفظه ی احتراق کمتر است که روی یک سیکل احتراق داخلی فعالیت می کند. احتراق همه ی سوخت پاشیده شده ضمانت شده است ابتدا، با پشتیبانی هوای خالص از قبل گرم شده ی درون محفظه ی احتراق، سپس با دیواره های سوزان محفظه که مانند چندین شمع عمل می کند. برای اسان روشن شدن موتور در هوای سرد درون محفظه ی احتراق یک شمع گرمکن کار گذاشته شده است. در مقایسه با یک موتور دیزل که یک ساختمان سنگین نیاز دارد، این موتور چند گانه سوز، که می تواند همچنین سوخت دیزل استفاده کند، امکان ساختن در مدل خیلی سبکتر را نسبت به یک موتور گاز سوز را دارد. پاشش و احتراق سوخت در یک محفظه ی احتراق که طی 360 درجه از زاویه گردش میل لنگ بسته است، اتفاق می افتد. این خصوصیت باعث می شود که زمان برای اینکه سوخت به طور ایده ال بسوزد زیاد شود به طوری که هر کالری نهان ان ازاد شود(اولین عامل کمک به کاهش الودگی). انژکتور توانایی پاشش دو سوخت را از یک شیپوره دارد. دیواره های سوزان محفظه ی احتراق باقیمانده سوخت را که در طی پاشش ته نشین شده است می سوزاند. (دومین عاملکاهش الایندگی همچنین هنگامی که مراحل تخلیه و مکش رخ می دهد، سوپاپ های محفظه ی احتراق و گرم کن به طور چشمگیر زمان استراحت بیشتری را برای اصلاح و تعدیل دارند که باعث کاهش صدا و بهبود راندمان می شود. عوامل موثر در افزایش راندمان حرارتی و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی: 1. گرمای هدر رفته از سر سیلندر موتورهای متداول در طی خنک کاری در موتورهای شش زمانه، با احاطه کردن محفظه ی احتراق توسط محفظه ی گرمکن بازیافت می شود. 2. بعد از مکش، هوا در محفظه ی گرمکن متراکم می شود و طی 360 درجه زاویه میل لنگ در محفظه ی بسته است. (احتراق خارجی). 3. تبادل گرمای دیواره های خیلی نازک محفظه ی احتراق به محفظه ی گرمکن، دما و فشار گازهای منبسط شده و تخلیه شده از محفظه ی احتراق را کاهش می دهد. 4. احتراق و انبساط بهتر گازهایی که طی 540 درجه گردش میل لنگ، 360 درجه را در محفظه ی احتراق بسته هستند و 180 درجه برای منبسط شدن و مرحله کار. 5. دیواره های سوزان محفظه ی احتراق اجازه می دهد که هر سوختی و باقیمانده ته نشین ان به بهترین نحو و به طور مطلوب بسوزد. 6. تقسیم کار: دو انبساط (مراحل قدرت) طی شش زمان یا یک سوم کار مفید که نسبت به موتورهای چهار زمانه بیشتر است. 7. بهتر پر شدن سیلندر در مکش به علت دمای پایین دیواره ی سیلندر و سر سیلندر. 8. برخلاف موتورهای چهار زمانه که تخلیه و مکش بعد از هم رخ می دهند در موتورهای شش زمانه، مکش در مرحله ی اول رخ می دهد و تخلیه در مرحله ی چهارم رخ می دهد که تلاقی گازهای خروجی با گازهای تازه ی مکش حذف می شود. 9. کاهش زیاد قدرت سیستم خنک کاری به طوری که امکان دارد نیاز به خنک کاری با اب نباشد و پمپ اب و فن ها هم کاهش پیدا کنند. 10. اینرسی کم به علت سبک بودن قطعات محرک 11. کاهش پیدا کردن دمای روغن. با احتراق در محفظه ی بسته، دمای بالا کمتر به روغن فشار می اورد و رقیق شدن کاهش می یابد، حتی در هوای سرد. از انجایی که موتورهای شش زمانه یک سوم موتورهای چهار زمانه تخلیه و مکش دارند، افت فشار روی پیستون در مکش و فشار خروجی اگزوز در تخلیه به نسبت یک سوم کاهش پیدا می کند. تلفات اصطکاک با تقسیم بهتر فشار روی قطعات متحرک، تعدیل شده اند به این دلیل که کار در طی دو مرحله اجرا می شود و احتراق مستقیم حذف شده است. مزایای مهم موتورهای شش زمانه: کاهش مصرف سوخت به مقدار حداقل %40 : قدرت مخصوص موتور شش زمانه از موتور بنزینی چهار زمانه کمتر نیست، افزایش راندمان حرارتی جبرانی برای تلفات سبب شده دو مرحله به ان اضافه شود. دو انبساط (کار) در شش حرکت: از ان جایی که سیکل های کار در دو مرحله رخ می دهد (360 درجه از 1080 درجه) یا %8 بیشتر نسبت به موتور چهار زمانه (180 درجه از 720 درجه) گشتاور بیشتر دارد. این امر منجر می شود که در سرعت پایین، عملیات بدون تاثیر چشمگیر روی مصرف سوخت به ارامی کار کند، در واقع احتراق تحت تاثیر سرعت خودرو نمی باشد.

این مزایا در بهبود عملکرد خودرو در ترافیک خیلی مهم هستند. چند گانه سوز بودن: چند گانه سوز بودن برابر برتری است. موتور شش زمانه میتواند سوخت های مختلف مصرف کند، از هر نوعی(فسیل یا گیاهی) از دیزل تا ال پی جی یا روغن حیوانی. اختلاف در اشتعال پذیری یا نسبت ضد کوبش هم اکنون هیچ مسئله ای در احتراق ندارد. ساختمان استاندارد یک موتور بنزینی و نسبت تراکم کم محفظه ی احتراق موتور های شش زمانه مانع از این نمی شود که ان سوخت دیزل استفاده کند. همچنین سوخت الکل متیلیک بفرمولCH3 OH برای ان بهتر است. کاهش چشمگیر در الایندگی: از یک طرف به تناسب مصرف مخصوص سوخت، الودگی صوتی، حرارتی و شیمیایی کاهش می یابند و از طرف دیگر موتورها خصوصیاتی دارند که به کاهش چشمگیر الاینده های هیدرو کربن، مونوکسید کربن و نیترات ها(HC, CO and NOX )کمک می کند. از این گذشته قابلیت کار کردن این موتورها با سوختهای گیاهی و گازهایی با الایندگی کم، به انها کیفیتی می دهد که با سخت ترین استانداردها مطابقت می کند. سوخت مایع: کاهش زیاد مصرف مخصوص باید استفاده از سیستم ال پی جی را جالب کند به دلیل قیمت پایین ان و کمتر بودن الایندگی نسبت به بنزین. به علاوه با یک سیستم عامل یکسان ، حجم مخزن ها برابر مخزن های کنونی هست که مسافت بیشتری را می تواند با همان مخزن طی کند بنابراین می توان ان را کوچکتر در نظر گرفت. قیمت قابل قیاس با موتور چهار زمانه: موتور شش زمانه هیچ تغییر اساسی نیاز ندارد . همه ی تجربه های تخصصی-صنعتی و روش های تولید بدون تغییر باقی می ماند.

قیمت ساخت سر سیلندر (محفظه ی احتراق و محفظه ی گرما) با ساده سازی چندین عنصر تعدیل می شود، مخصوصا با سبک سازی قطعات متحرک، کاهش سیستم خنک کاری، ساده سازی پاشش مستقیم بدون شمع و غیره … کاهش اندازه مخزن و جای ان در خودرو که قابل ملاحظه هستند. نتیجه گیری در این زمان هیچ راه حلی برای جایگزینی موتورهای احتراق داخلی وجود ندارد. تنها پیشرفت های تکنولوژی حاضر، با زمان معقول و محدودیت های مالی می تواند به ان کمک کند. موتور شش زمانه در این نگاه می گنجد. پذیرش صنعت خودروسازی می تواند یک تاثیر عظیم روی محیط زیست و اقتصاد جهانی بگذارد. موتوری که 40% صرفه جویی در مصرف سوخت و 60 تا 90 درصد(بستگی به نوع سوخت دارد) کاهش الایندگی دارد. مصرف سوخت برای خودروهای سایز متوسط باید بین 4 تا 5 لیتر در 100 کیلومتر باشد و 3 تا 4 لیتر برای خودروهای کوچک می باشد. خودروهای با موتور شش زمانه می توانند تا 3 تا 5 سال دیگر در بازار جهانی عرضه شوند. قایق موتوری ها ( موتورهای درون و بیرون کشتی) ممکن است که پیشنهاد یک بازار فروش بزرگ برای این موتورها ارائه دهند. مشخصات انها کاملا با فواید موتورها وفق می باشد.( اقتصادی، ایمنی ، ساده سازی و کاهش الودگی صوتی و شیمیایی). از این گذشته، استفاده از سوخت های مختلف به غیر از گازوئیل می تواند خطرهای انفجار را به طور زیاد کاهش دهد. استفاده از سوخت های گیاهی (غیر فسیلی) گازهای طبیعی و دیگر سوختها در موتور پرقدرت و ساده، کار کردن با کمترین تنظیم و بدون الایندگی، در این موتور می تواند مزایای زیادی داشته باشد که استفاده از ان را در دستگاههای ژنراتور، پمپ ها، موتور های ساکن، کشاورزی و صنعت ممکن سازد.

 

 آشنایی با موتور های شش زمانه

تمیز کردن رسوبات موتور
اساس کار پمپ هیدرولیک فرمان خودرو

نظرها (43)

 1. آواتار alopecia areata causa reddit
  alopecia areata causa reddit

  60-second comb test. This is an easier one. Before shampooing your hair, sit on a
  white sheet, with a white pillow and a comb. Now,
  for 60 seconds comb your hair from the back of your scalp to the.

 2. آواتار Mutfaktaki hatunu ayakta sikiyor
  Mutfaktaki hatunu ayakta sikiyor

  Ateşli Masturbasyon yapmak Seks Videolar. 05:
  20. Office downblouse masturbation benefit porn. 46:24.
  Jpn Vintage adolescent sex xxx. 06:10. Lone monica is my outstanding friend’s chic xxx videos.
  11:01. Transerotica ts khloe kay makes out mouth cavity-watering ex girlfriend
  and cums in mouth xxx tube.

 3. آواتار çizgi film gözlük porno videoları
  çizgi film gözlük porno videoları

  Ders çalışan üvey kızını kandırıp siken abaza baba sikişi.
  Baba Okullu Kızını Uykuda Yakalayıp Sikiyor Porno izle.
  Üvey Baba Kızını Am Göt Ayırt Etmeden Sikiyor Porno Anne.
  Baba.

 4. آواتار jartiyer bacak porno
  jartiyer bacak porno

  The Network “After the apocalypse, there were no jails, no police. We had to do something with the criminals. Letting those killers fight it out for our entertainment achieved two goals at once. The apocalypse was depressing. Fresh blood brightened our day.” –The
  Network Council, 93AW. Centuries later, the simple battles have evolved into a dystopian nightmare where the.

 5. آواتار Birbiriyle uyumlu renkler
  Birbiriyle uyumlu renkler

  Sax xxx china (248 online porno)) 3gpmobile, acx 98991 97996 xca Premium Nozomi
  Mashiro Amazing XXX Bakış Açısı P ‘da daha
  fazlası. Jav Hd Japon Anal Asyalı Oral Seks. 2:44 66%.
  Çinli Kitty Göt Atma. BBW (İri Güzel Kadın) Bebek Bakıcıs.

 6. آواتار yetişkin titreşim seks ayarı mastürbasyon cihazı kadın
  yetişkin titreşim seks ayarı mastürbasyon cihazı kadın

  31 Çekme ve annem isimli çizgi roman oku. Annesine aşık olan genç adam onunla
  yatmak için çeşitli şekillere girmiştir. Fakat bir türlü annesini ikna
  edemeyen genç adam sadece 31 çekmekle yetinmektedir.
  Sonunda annesini tongaya düşürüp yarağını kadının götüne sokmayı başarır.

  pornoçizgi xyz. teyze çizgi porno. cizgi.

 7. آواتار hd 1080
  hd 1080

  Aynı kiloda iki insana baktığınızda vücut yağ oranlarına göre çok büyük
  bir şekil farklılığı görebilirsiniz. Kas kütlesi bizim için çok önemlidir.

 8. آواتار ev yapımı karısı twinks
  ev yapımı karısı twinks

  Animal Gerçek Insan Hayvan Sex. Türkan sırt üstü uzandı ve bana.
  Ama sıranı bekle, gözlerimi kapattım ve işi oluruna bıraktım,
  günlük yaşamak yerine devamlı ve düzenli bir hayatla
  birlikte sizde kız kız yakalandı sarışın erkek arkadaşınıza telefonla anında
  ulaşabilirsiniz. carpı canni da geldi ve Colalarımızı içtik.

 9. آواتار cheap legal dicyclomine 50mg
  cheap legal dicyclomine 50mg

  A G-body car is a model that was made by General Motors.
  The G-body models began production with the A-body
  designation in 1978, but their designation was changed to G-body when the new front-wheel-drive A-body
  models were introduced in 198.

 10. آواتار Bruce Venture muhteşem göğüsleri ile azdırıcı
  Bruce Venture muhteşem göğüsleri ile azdırıcı

  Bugün ki uzun konulu japon filmimizde genç adam evde ders çalışırken baba yeni bir kadınla gelecektir.

  Çocuğun odasına girip bu senin üvey annen, ikinizi tanıştırmak istedim biz evleneceğiz ve bugün bizde kalacak
  diyor. Bütün dikkatini javhd güzelliğindeki kadına
  veren çocuk anasını çok beğeniyor. Akşam
  olduğunda ise yatağına yatıp gördüğü güzelliği.

 11. آواتار prix du cortancyl sur ordonnance
  prix du cortancyl sur ordonnance

  Awesome blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m planning
  to start my own site soon but I’m a little
  lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or
  go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any suggestions? Thanks a lot!

 12. آواتار Bettye
  Bettye

  It’s not my first time to visit this web page, i am browsing this site dailly and obtain nice information from here everyday.

 13. آواتار Vonnie
  Vonnie

  Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to give it a look.
  I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!

  Excellent blog and amazing design.

 14. آواتار compra levaquin en línea
  compra levaquin en línea

  This piece of writing is truly a good one it assists new web users,
  who are wishing for blogging.

 15. آواتار compra advair a Genova
  compra advair a Genova

  Hi I am so grateful I found your site, I really found you by mistake, while I was researching on Yahoo for something else, Anyhow I am
  here now and would just like to say thanks for a remarkable post
  and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to browse it all at the moment but I have saved it and also included your
  RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more,
  Please do keep up the excellent job.

 16. آواتار 2lotvip
  2lotvip

  992336 42199It can be difficult to write about this subject. I feel you did an superb job though! Thanks for this! 773168

 17. آواتار 3D Black and gray tattoo Khao Lak
  3D Black and gray tattoo Khao Lak

  923231 580272Wow i like yur site. It genuinely helped me with the information i wus seeking for. Appcriciate it, will bookmark. 658525

 18. آواتار dapagliflozin kaufen in Europa
  dapagliflozin kaufen in Europa

  Excellent items from you, man. I’ve be mindful your stuff prior to
  and you are just extremely excellent. I really like what you have obtained right here, really like what you are saying and
  the best way during which you say it. You make it entertaining and you still care for
  to stay it smart. I cant wait to read much more from you.
  That is really a terrific web site.

 19. آواتار kojic acid soap
  kojic acid soap

  691168 722322Were glad to become visitor on this pure website, regards in this rare info! 364160

 20. آواتار Riley
  Riley

  Valuable info. Fortunate me I found your web site by accident, and I am stunned why this twist of fate did not came about in advance!
  I bookmarked it.

 21. آواتار ks lumina pod
  ks lumina pod

  315034 518920The leading source for trustworthy and timely health and medical news and data. 161056

 22. آواتار Ks Quik 5000
  Ks Quik 5000

  570853 920419Hey there! Wonderful post! Please when I will see a follow up! 625164

 23. آواتار Tucson Tax Preparers
  Tucson Tax Preparers

  616424 156327Can I just say exactly what a relief to get someone who in fact knows what theyre dealing with on the internet. You really know how to bring a difficulty to light and make it critical. The diet must see this and fully grasp this side on the story. I cant believe youre not more common because you undoubtedly hold the gift. 900587

 24. آواتار online meat delivery
  online meat delivery

  570841 728115Right humans speeches ought to seat as effectively as memorialize around the groom and bride. Beginer sound system around rowdy locations really should always not forget currently the glowing leadership of a speaking, which is ones boat. greatest man speeches brother 674166

 25. آواتار Acquista piodar senza ricetta a Genova
  Acquista piodar senza ricetta a Genova

  My brother suggested I might like this website. He was
  totally right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 26. آواتار acquisto affidabile di ferbin in Italia
  acquisto affidabile di ferbin in Italia

  When someone writes an piece of writing
  he/she maintains the idea of a user in his/her brain that how a user can understand it.

  Thus that’s why this piece of writing is great. Thanks!

 27. آواتار จำนำ patek
  จำนำ patek

  213753 458781Greetings! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job! 864929

 28. آواتار www.flyagaric.shop/de
  www.flyagaric.shop/de

  346110 57452Where else could anybody get that type of info in such a perfect way of writing? 596924

 29. آواتار biofurex online in Belgien beziehen
  biofurex online in Belgien beziehen

  We stumbled over here different page and thought I may as well check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look forward to
  exploring your web page for a second time.

 30. آواتار link oficial do snaptube 2025
  link oficial do snaptube 2025

  855424 952680So is the green tea i buy in cans exactly the same as the regular tea youd buy to put inside your morning cup? Ive been told is just normal green tea produced to be cooler, but does it have any affect as far as not speeding up your metabolism as fast as normal hot green tea? 734177

 31. آواتار Explore online deals for inconex
  Explore online deals for inconex

  Hey there just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your post seem to be running off the screen in Chrome.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something
  to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The style and design look great though! Hope you get the problem
  fixed soon. Thanks

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست های مرتبط

Navigation

My Cart

Close
Viewed

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

اطلاعات شخصی شما برای پردازش سفارش شما استفاده می‌شود، و پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، و برای اهداف دیگری که در سیاست حفظ حریم خصوصی توضیح داده شده است.

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:180)

Already got an account?

Quickview

Close

Categories